RSLinx Classic

RSLinx Classic

Bao gồm Đen, Single Node, OEM, Cổng, và RSLinx cho FactoryTalk View
Người dùng đánh giá
3.9  (16 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
2.7
Phiên bản mới nhất:
3.60.1.2 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Rockwell Software, Inc.
RSLinx Classic 2.x bây giờ gia nhập vào RSLinx Enterprise, một sản phẩm mới đó cung cấp chưa từng có sự kết nối với Logix™ số tiến trình. RSLinx Enterprise, cung cấp dữ liệu dịch vụ...... cho phát FactoryTalk View Site Edition sản phẩm, FactoryTalk Transaction Manager, FactoryTalk Historian, và FactoryTalk Metrics ứng dụng. FactoryTalk View Machine bản gồm PanelView™ Plus và Versaview cứng platforms; và FactoryTalk Historian Site Edition.
RSLinx Classic là hoàn toàn liên lạc máy chủ cung cấp cây tầng thiết bị kết nối tới một rộng thể loại Rockwell phần Mềm ứng dụng như RSLogix™ 5/500/5000, RSView32, FactoryTalk View Site Edition và FactoryTalk Transaction Manager. Thêm vào đó, là vài mở giao diện là dành cho ba bữa tiệc HMI, dữ liệu bộ sưu tập và phân tích gói, và khách hàng riêng ứng dụng phần mềm
Thông tin được cập nhật vào: